پرش لینک ها
جارو مرکزی آسایش در نمایشگاه‌ صنعت ساختمان

جارو مرکزی آسایش در نمایشگاه‌ صنعت ساختمان

در سال جاری در سراسر کشور نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی فراوانی در زمینه‌ی صنعت ساختمان برگزار شد که جارو مرکزی آسایش مانند بسیاری از شرکت‌های معتبر در این زمینه در بسیاری از آنها شرکت نموده است.

این نمایشگاه‌ها فرصتی برای ارايه‌ی دستاوردهای گوناگون صنعت ساختمان‌ هستند. جارو مرکزی آسایش هم به عنوان یکی از پیشگامان صنعت مکنده‌های خانگی و صنعتی برای ترویج و معرفی محصولات خود در زمینه‌ی خانه‌های هوشمند آینده در این نمایشگاه‌ها حضور چشمگیری داشته است.
در شهرهای مختلف ایران از بوشهر گرفته تا کرمانشاه تا بندرعباس و ساری تا نمایشگاه‌های بین‌المللی در تهران (مانند نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات و صنعت ساختمان) کارشناسان شرکت ما به معرفی تکنولوژی‌های جدید پرداختند از پریز اتوماتیک با شلنگ توکار تا جارو صنعتی‌های دایم‌کار پیشرفته که مناسب برای صنایع بزرگ هستند همه محصولاتی هستند که جارو مرکزی آسایش در طول این سالها توسعه داده و آنها را به تولید و فروش رسانده‌است.

حضور بین المللی شرکت آسایش در نمایشگاه‌ صنعت ساختمان

در اسفند ماه جاری نیز جارو مرکزی آسایش در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در کردستان عراق شرکت نموده است. گسترش جارومرکزی به کشورهای همسایه و افزایش صادرات و ارز آوری نیز یکی از دغدغه‌های جارو مرکزی آسایش است که با گسترش و معرفی این محصول به بازارهای خاورمیانه این امر در حال تحقق است. امسال میزبان حضور گرم و استقبال شما از غرفه‌های جارو مرکزی آسایش بودیم و امیدواریم که در سال آینده با محصولات واخبار جدید در نمایشگاه‌های بین‌المللی دوباره همدیگر را دیدار کنیم.